FILTERN

-

Preisliste

Ausgedruckt am: 19.03.2019 03:01:56

Goldmünzen

Art. Nr.

1706

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.150,70  

Kaufen

€ 1.195,90  

Art. Nr.

1707

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 575,30  

Kaufen

€ 616,40  

Art. Nr.

1708

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 297,50  

Kaufen

€ 314,80  

Art. Nr.

1709

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 120,30  

Kaufen

€ 130,80  

Art. Nr.

1710

Gewicht

0,04 oz

Verkaufen

€ 52,60  

Kaufen

€ 59,90  

Art. Nr.

1006

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.150,70  

Kaufen

€ 1.193,60  

Art. Nr.

1007

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 583,50  

Kaufen

€ 611,80  

Art. Nr.

1008

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 292,10  

Kaufen

€ 314,00  

Art. Nr.

1009

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 119,70  

Kaufen

€ 129,00  

Art. Nr.

1601

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.154,60  

Kaufen

€ 1.193,60  

Art. Nr.

1602

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 588,10  

Kaufen

€ 600,00  

Art. Nr.

1603

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 300,50  

Kaufen

€ 306,40  

Art. Nr.

1801

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.152,40  

Kaufen

€ 1.195,90  

Art. Nr.

1402

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.152,40  

Kaufen

€ 1.207,10  

Art. Nr.

1001

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.150,10  

Kaufen

€ 1.195,90  

Art. Nr.

1002

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 583,50  

Kaufen

€ 611,80  

Art. Nr.

1003

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 297,80  

Kaufen

€ 315,40  

Art. Nr.

1004

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 118,00  

Kaufen

€ 129,00  

Art. Nr.

1635

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.152,90  

Kaufen

€ 1.198,20  

Art. Nr.

1630

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.150,70  

Kaufen

€ 1.195,90  

Art. Nr.

1010

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.150,70  

Kaufen

€ 1.193,60  

Art. Nr.

1011

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 583,00  

Kaufen

€ 612,40  

Art. Nr.

1012

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 297,20  

Kaufen

€ 314,00  

Art. Nr.

1013

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 119,70  

Kaufen

€ 128,20  

Art. Nr.

1014

Gewicht

0,05 oz

Verkaufen

€ 61,90  

Kaufen

€ 77,70  

Art. Nr.

1618

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.149,50  

Kaufen

€ 1.193,60  

Art. Nr.

1018

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.149,50  

Kaufen

€ 1.193,60  

Art. Nr.

1019

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 583,00  

Kaufen

€ 606,00  

Art. Nr.

1020

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 292,30  

Kaufen

€ 314,50  

Art. Nr.

1021

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 121,10  

Kaufen

€ 129,00  

Art. Nr.

2981

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.151,30  

Kaufen

€ 1.195,90  

Art. Nr.

1526

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.134,20  

Kaufen

€ 1.253,60  

Art. Nr.

1087

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.134,20  

Kaufen

€ 1.207,50  

Art. Nr.

1023

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.134,20  

Kaufen

€ 1.207,50  

Art. Nr.

1024

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 578,50  

Kaufen

€ 620,40  

Art. Nr.

1025

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 292,10  

Kaufen

€ 318,30  

Art. Nr.

1099

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 115,70  

Kaufen

€ 130,20  

Art. Nr.

8231

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.135,40  

Kaufen

€ 1.239,70  

Art. Nr.

8234

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.135,40  

Kaufen

€ 1.239,70  

Art. Nr.

8255

Gewicht

31,10 g

Verkaufen

€ 1.135,30  

Kaufen

€ 1.239,60  

Art. Nr.

1380

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.162,60  

Kaufen

€ 1.215,50  

Verkaufen

€ 1.134,20  

Kaufen

€ 1.199,40  

Verkaufen

€ 283,60  

Kaufen

€ 325,50  

Verkaufen

€ 1.134,20  

Kaufen

€ 1.199,40  

Verkaufen

€ 283,60  

Kaufen

€ 325,50  

Verkaufen

€ 1.134,20  

Kaufen

€ 1.234,00  

Verkaufen

€ 283,60  

Kaufen

€ 325,50  

Art. Nr.

1344

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 283,60  

Kaufen

€ 325,50  

Art. Nr.

1342

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 283,60  

Kaufen

€ 335,50  

Art. Nr.

1339

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 283,60  

Kaufen

€ 335,50  

Art. Nr.

1340

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 283,60  

Kaufen

€ 335,50  

Art. Nr.

1055

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.153,90  

Kaufen

€ 1.195,20  

Art. Nr.

1054

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.153,90  

Kaufen

€ 1.198,20  

Art. Nr.

1037

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.134,20  

Kaufen

€ 1.195,40  

Art. Nr.

1038

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 578,50  

Kaufen

€ 616,40  

Art. Nr.

1039

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 292,10  

Kaufen

€ 316,00  

Art. Nr.

1040

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 118,00  

Kaufen

€ 130,50  

Art. Nr.

1688

Gewicht

30,00 g

Verkaufen

€ 1.093,90  

Kaufen

€ 1.159,10  

Art. Nr.

1689

Gewicht

15,00 g

Verkaufen

€ 547,00  

Kaufen

€ 596,80  

Art. Nr.

1690

Gewicht

8,00 g

Verkaufen

€ 291,80  

Kaufen

€ 326,60  

Art. Nr.

1691

Gewicht

3,00 g

Verkaufen

€ 109,40  

Kaufen

€ 133,70  

Art. Nr.

1692

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 36,40  

Kaufen

€ 53,30  

Art. Nr.

1589

Gewicht

15,00 g

Verkaufen

€ 547,00  

Kaufen

€ 596,80  

Art. Nr.

1392

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 36,40  

Kaufen

€ 50,00  

Verkaufen

€ 1.134,20  

Kaufen

€ 1.231,70  

Art. Nr.

1356

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.145,60  

Kaufen

€ 1.273,10  

Art. Nr.

1358

Gewicht

311,03 g

Verkaufen

€ 11.285,30  

Kaufen

€ 11.982,30  

Art. Nr.

1359

Gewicht

2,00 oz

Verkaufen

€ 2.268,50  

Kaufen

€ 2.398,80  

Art. Nr.

1360

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.145,60  

Kaufen

€ 1.222,40  

Art. Nr.

1361

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 572,80  

Kaufen

€ 613,50  

Art. Nr.

1362

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 289,20  

Kaufen

€ 312,50  

Art. Nr.

1363

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 115,70  

Kaufen

€ 129,00  

Art. Nr.

1364

Gewicht

0,05 oz

Verkaufen

€ 59,60  

Kaufen

€ 74,90  

Art. Nr.

1352

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 572,80  

Kaufen

€ 615,00  

Art. Nr.

1355

Gewicht

0,05 oz

Verkaufen

€ 59,60  

Kaufen

€ 72,30  

Art. Nr.

1041

Gewicht

3,44 g

Verkaufen

€ 126,70  

Kaufen

€ 132,50  

Art. Nr.

1042

Gewicht

13,77 g

Verkaufen

€ 507,20  

Kaufen

€ 530,50  

Art. Nr.

1500

Gewicht

3,04 g

Verkaufen

€ 107,60  

Kaufen

€ 123,30  

Art. Nr.

1499

Gewicht

6,10 g

Verkaufen

€ 216,90  

Kaufen

€ 238,40  

Art. Nr.

1208

Gewicht

30,49 g

Verkaufen

€ 1.089,60  

Kaufen

€ 1.161,10  

Art. Nr.

1140

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 546,50  

Kaufen

€ 605,10  

Art. Nr.

8270

Gewicht

7,78 g

Verkaufen

€ 271,20  

Kaufen

€ 310,00  

Art. Nr.

1145

Gewicht

12,00 g

Verkaufen

€ 469,20  

Kaufen

€ 494,50  

Art. Nr.

1508

Gewicht

7,74 g

Verkaufen

€ 299,10  

Kaufen

€ 344,10  

Art. Nr.

1555

Gewicht

7,32 g

Verkaufen

€ 262,90  

Kaufen

€ 275,20  

Art. Nr.

1146

Gewicht

7,17 g

Verkaufen

€ 261,40  

Kaufen

€ 278,60  

Art. Nr.

1147

Gewicht

5,81 g

Verkaufen

€ 206,60  

Kaufen

€ 223,80  

Art. Nr.

1520

Gewicht

5,81 g

Verkaufen

€ 213,90  

Kaufen

€ 223,30  

Art. Nr.

1909

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.134,20  

Kaufen

€ 1.379,20  

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

1706

Gold Philharmoniker 1/1 - 2019

1,00 oz

€ 1.150,70

€ 1.195,90

1707

Gold Philharmoniker 1/2 - 2019

0,50 oz

€ 575,30

€ 616,40

1708

Gold Philharmoniker 1/4 - 2019

0,25 oz

€ 297,50

€ 314,80

1709

Gold Philharmoniker 1/10 - 2019

0,10 oz

€ 120,30

€ 130,80

1710

Gold Philharmoniker 1/25 - 2019

0,04 oz

€ 52,60

€ 59,90

1006

Gold Philharmoniker 1/1

1,00 oz

€ 1.150,70

€ 1.193,60

1007

Gold Philharmoniker 1/2

0,50 oz

€ 583,50

€ 611,80

1008

Gold Philharmoniker 1/4

0,25 oz

€ 292,10

€ 314,00

1009

Gold Philharmoniker 1/10

0,10 oz

€ 119,70

€ 129,00

1601

Gold Mozart Coin 1/1 - philoro

1,00 oz

€ 1.154,60

€ 1.193,60

1602

Gold Mozart Coin 1/2 – philoro

0,50 oz

€ 588,10

€ 600,00

1603

Gold Mozart Coin 1/4 – philoro

0,25 oz

€ 300,50

€ 306,40

1801

NEU

Gold Krugerrand 1/1 oz - 2019

1,00 oz

€ 1.152,40

€ 1.195,90

1402

Gold Krugerrand Tribute 1 oz - 2017

1,00 oz

€ 1.152,40

€ 1.207,10

1001

Gold Krugerrand 1/1

1,00 oz

€ 1.150,10

€ 1.195,90

1002

Gold Krugerrand 1/2

0,50 oz

€ 583,50

€ 611,80

1003

Gold Krugerrand 1/4

0,25 oz

€ 297,80

€ 315,40

1004

Gold Krugerrand 1/10

0,10 oz

€ 118,00

€ 129,00

1635

NEU

Gold Maple Leaf 1 oz 2019 - 40. Jubiläum

1,00 oz

€ 1.152,90

€ 1.198,20

1630

Gold Maple Leaf 1/1 - 2019

1,00 oz

€ 1.150,70

€ 1.195,90

1010

Gold Maple Leaf 1/1

1,00 oz

€ 1.150,70

€ 1.193,60

1011

Gold Maple Leaf 1/2

0,50 oz

€ 583,00

€ 612,40

1012

Gold Maple Leaf 1/4

0,25 oz

€ 297,20

€ 314,00

1013

Gold Maple Leaf 1/10

0,10 oz

€ 119,70

€ 128,20

1014

Gold Maple Leaf 1/20

0,05 oz

€ 61,90

€ 77,70

1618

AKTION

Gold Känguru 1/1 - 2019

1,00 oz

€ 1.149,50

€ 1.193,60

1018

Gold Känguru 1/1

1,00 oz

€ 1.149,50

€ 1.193,60

1019

Gold Känguru 1/2

0,50 oz

€ 583,00

€ 606,00

1020

Gold Känguru 1/4

0,25 oz

€ 292,30

€ 314,50

1021

Gold Känguru 1/10

0,10 oz

€ 121,10

€ 129,00

2981

NEU

Gold Münzbarren Drache 1/1 2019

1,00 oz

€ 1.151,30

€ 1.195,90

1526

Gold Libertad 1 oz

1,00 oz

€ 1.134,20

€ 1.253,60

1087

Gold American Buffalo 1/1

1,00 oz

€ 1.134,20

€ 1.207,50

1023

Gold American Eagle 1/1

1,00 oz

€ 1.134,20

€ 1.207,50

1024

Gold American Eagle 1/2

0,50 oz

€ 578,50

€ 620,40

1025

Gold American Eagle 1/4

0,25 oz

€ 292,10

€ 318,30

1099

Gold American Eagle 1/10

0,10 oz

€ 115,70

€ 130,20

8231

Gold Marlin 1 Unze - 2018

1,00 oz

€ 1.135,40

€ 1.239,70

8234

Gold Pelikan 1 Unze - 2018

1,00 oz

€ 1.135,40

€ 1.239,70

8255

Gold Deathstalker Scorpion 1 oz Gold - 2017

31,10 g

€ 1.135,30

€ 1.239,60

1380

AKTION

Gold Emu 1 Unze - 2018

1,00 oz

€ 1.162,60

€ 1.215,50

1347

The Falcon of the Plantagenets 1 oz - The Queen´s Beasts 2019

1,00 oz

€ 1.134,20

€ 1.199,40

1348

The Falcon of the Plantagenets 1/4 oz - The Queen´s Beasts 2019

0,25 oz

€ 283,60

€ 325,50

1335

Gold The Yale of Beaufort 1 oz - The Queen's Beasts 2019

1,00 oz

€ 1.134,20

€ 1.199,40

1334

Gold The Yale of Beaufort 1/4 oz - The Queen's Beasts 2019

0,25 oz

€ 283,60

€ 325,50

1345

Gold The Black Bull of Clarence 1 oz - The Queen´s Beasts 2018

1,00 oz

€ 1.134,20

€ 1.234,00

1346

Gold The Black Bull of Clarence 1/4 oz - The Queen´s Beasts 2018

0,25 oz

€ 283,60

€ 325,50

1344

The Unicorn 1/4 - The Queen´s Beasts 2018

0,25 oz

€ 283,60

€ 325,50

1342

The Dragon 1/4 oz - The Queen´s Beasts 2017

0,25 oz

€ 283,60

€ 335,50

1339

The Griffin 1/4 oz - The Queen´s Beasts 2017

0,25 oz

€ 283,60

€ 335,50

1340

The Lion 1/4 oz - The Queen´s Beasts 2016

0,25 oz

€ 283,60

€ 335,50

1055

Gold Adler 1/1 - Call of the Wild Serie 2018

1,00 oz

€ 1.153,90

€ 1.195,20

1054

Gold Hirsch 1/1 - Call of the Wild Serie 2017

1,00 oz

€ 1.153,90

€ 1.198,20

1037

Gold Britannia 1/1

1,00 oz

€ 1.134,20

€ 1.195,40

1038

Gold Britannia 1/2

0,50 oz

€ 578,50

€ 616,40

1039

Gold Britannia 1/4

0,25 oz

€ 292,10

€ 316,00

1040

Gold Britannia 1/10

0,10 oz

€ 118,00

€ 130,50

1688

Gold China Panda 30 g - 2019

30,00 g

€ 1.093,90

€ 1.159,10

1689

Gold China Panda 15 g - 2019

15,00 g

€ 547,00

€ 596,80

1690

Gold China Panda 8 g - 2019

8,00 g

€ 291,80

€ 326,60

1691

Gold China Panda 3 g - 2019

3,00 g

€ 109,40

€ 133,70

1692

Gold China Panda 1 g - 2019

1,00 g

€ 36,40

€ 53,30

1589

Gold China Panda 15 g - 2018

15,00 g

€ 547,00

€ 596,80

1392

AKTION

Gold China Panda 1 g - 2016

1,00 g

€ 36,40

€ 50,00

1357

Goldmünze Birds of Paradise – Viktoria Paradiesvogel 1oz 2018

1,00 oz

€ 1.134,20

€ 1.231,70

1356

Gold Schwan 1oz - 2018

1,00 oz

€ 1.145,60

€ 1.273,10

1358

Gold Lunar II 10 oz - Schwein

311,03 g

€ 11.285,30

€ 11.982,30

1359

Gold Lunar II 2 oz - Schwein

2,00 oz

€ 2.268,50

€ 2.398,80

1360

Gold Lunar II 1 oz - Schwein

1,00 oz

€ 1.145,60

€ 1.222,40

1361

Gold Lunar II 1/2 oz - Schwein

0,50 oz

€ 572,80

€ 613,50

1362

Gold Lunar II 1/4 oz - Schwein

0,25 oz

€ 289,20

€ 312,50

1363

Gold Lunar II 1/10 oz - Schwein

0,10 oz

€ 115,70

€ 129,00

1364

Gold Lunar II 1/20 oz - Schwein

0,05 oz

€ 59,60

€ 74,90

1352

Gold Lunar II 1/2 - Hund

0,50 oz

€ 572,80

€ 615,00

1355

AKTION

Gold Lunar II 1/20 - Hund

0,05 oz

€ 59,60

€ 72,30

1041

AKTION

Gold Dukaten 1-fach

3,44 g

€ 126,70

€ 132,50

1042

Gold Dukaten 4-fach

13,77 g

€ 507,20

€ 530,50

1500

Gold 10 Kronen

3,04 g

€ 107,60

€ 123,30

1499

Gold 20 Kronen

6,10 g

€ 216,90

€ 238,40

1208

Gold 100 Kronen

30,49 g

€ 1.089,60

€ 1.161,10

1140

Goldeuro 1/2

0,50 oz

€ 546,50

€ 605,10

8270

AKTION

50 Euro BRD Kontrabass 2018

7,78 g

€ 271,20

€ 310,00

1145

Goldmark

12,00 g

€ 469,20

€ 494,50

1508

Gold Tscherwonetz

7,74 g

€ 299,10

€ 344,10

1555

AKTION

Gold Sovereign

7,32 g

€ 262,90

€ 275,20

1146

AKTION

20 Mark Reichsgoldmünze

7,17 g

€ 261,40

€ 278,60

1147

Gold 20 Francs

5,81 g

€ 206,60

€ 223,80

1520

AKTION

Gold Vreneli 20 Franken

5,81 g

€ 213,90

€ 223,30

1909

Goldmünze Armillary 1/1 2015

1,00 oz

€ 1.134,20

€ 1.379,20

Goldbarren

Art. Nr.

2501

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 36.309,00  

Kaufen

€ 37.323,00  

Art. Nr.

2301

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 35.944,20  

Kaufen

€ 37.332,80  

Art. Nr.

2502

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 18.159,00  

Kaufen

€ 18.701,00  

Art. Nr.

2302

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 17.864,00  

Kaufen

€ 18.721,00  

Art. Nr.

2503

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 9.080,00  

Kaufen

€ 9.375,00  

Art. Nr.

2303

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 9.070,30  

Kaufen

€ 9.385,70  

Art. Nr.

2504

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 3.642,00  

Kaufen

€ 3.761,00  

Art. Nr.

2512

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 3.636,00  

Kaufen

€ 3.769,00  

Art. Nr.

2032

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 3.686,00  

Kaufen

€ 3.924,00  

Art. Nr.

2304

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 3.602,00  

Kaufen

€ 3.764,00  

Art. Nr.

2024

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 3.622,00  

Kaufen

€ 3.919,30  

Art. Nr.

2505

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.819,40  

Kaufen

€ 1.888,10  

Art. Nr.

2031

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.843,00  

Kaufen

€ 1.961,10  

Art. Nr.

2025

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.798,70  

Kaufen

€ 1.971,10  

Art. Nr.

2305

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.793,80  

Kaufen

€ 1.890,10  

Art. Nr.

2506

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.134,20  

Kaufen

€ 1.183,20  

Art. Nr.

2511

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.130,30  

Kaufen

€ 1.181,50  

Art. Nr.

2034

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.134,20  

Kaufen

€ 1.240,20  

Art. Nr.

2306

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.111,60  

Kaufen

€ 1.180,20  

Art. Nr.

2507

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 729,30  

Kaufen

€ 761,90  

Art. Nr.

2033

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 730,30  

Kaufen

€ 814,90  

Art. Nr.

2307

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 714,50  

Kaufen

€ 762,90  

Art. Nr.

2725

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 719,40  

Kaufen

€ 816,40  

Art. Nr.

2508

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 366,60  

Kaufen

€ 384,40  

Art. Nr.

2308

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 354,80  

Kaufen

€ 385,90  

Art. Nr.

2509

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 185,80  

Kaufen

€ 198,20  

Art. Nr.

2309

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 167,50  

Kaufen

€ 202,20  

Art. Nr.

2510

Gewicht

2,50 g

Verkaufen

€ 94,00  

Kaufen

€ 104,10  

Art. Nr.

2920

Gewicht

2,00 g

Verkaufen

€ 69,00  

Kaufen

€ 85,90  

Art. Nr.

2401

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 39,40  

Kaufen

€ 44,30  

Art. Nr.

2310

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 33,50  

Kaufen

€ 44,80  

Art. Nr.

2400

Gewicht

0,50 g

Verkaufen

€ 16,00  

Kaufen

€ 32,00  

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

2501

Goldbarren 1000g - philoro

1000,00 g

€ 36.309,00

€ 37.323,00

2301

Goldbarren 1000g – Heraeus

1000,00 g

€ 35.944,20

€ 37.332,80

2502

Goldbarren 500g - philoro

500,00 g

€ 18.159,00

€ 18.701,00

2302

Goldbarren 500g – Heraeus

500,00 g

€ 17.864,00

€ 18.721,00

2503

Goldbarren 250g - philoro

250,00 g

€ 9.080,00

€ 9.375,00

2303

Goldbarren 250g – Heraeus

250,00 g

€ 9.070,30

€ 9.385,70

2504

Goldbarren 100g - philoro

100,00 g

€ 3.642,00

€ 3.761,00

2512

Goldbarren 100g gegossen - philoro

100,00 g

€ 3.636,00

€ 3.769,00

2032

Gold CombiBar 100 x 1 g - philoro

100,00 g

€ 3.686,00

€ 3.924,00

2304

Goldbarren 100g – Heraeus

100,00 g

€ 3.602,00

€ 3.764,00

2024

Gold CombiBar 100g - Valcambi

100,00 g

€ 3.622,00

€ 3.919,30

2505

Goldbarren 50g - philoro

50,00 g

€ 1.819,40

€ 1.888,10

2031

Gold CombiBar 50 x 1 g - philoro

50,00 g

€ 1.843,00

€ 1.961,10

2025

Gold CombiBar 50g - Valcambi

50,00 g

€ 1.798,70

€ 1.971,10

2305

Goldbarren 50g - Heraeus

50,00 g

€ 1.793,80

€ 1.890,10

2506

Goldbarren 1oz - philoro

1,00 oz

€ 1.134,20

€ 1.183,20

2511

Goldbarren 1oz gegossen - philoro

1,00 oz

€ 1.130,30

€ 1.181,50

2034

Gold CombiBar 1 oz - philoro

1,00 oz

€ 1.134,20

€ 1.240,20

2306

Goldbarren 1oz – Heraeus

1,00 oz

€ 1.111,60

€ 1.180,20

2507

Goldbarren 20g - philoro

20,00 g

€ 729,30

€ 761,90

2033

Gold CombiBar 20 x 1 g - philoro

20,00 g

€ 730,30

€ 814,90

2307

Goldbarren 20g - Heraeus

20,00 g

€ 714,50

€ 762,90

2725

Gold CombiBar 20g

20,00 g

€ 719,40

€ 816,40

2508

Goldbarren 10g - philoro

10,00 g

€ 366,60

€ 384,40

2308

Goldbarren 10g - Heraeus

10,00 g

€ 354,80

€ 385,90

2509

Goldbarren 5g - philoro

5,00 g

€ 185,80

€ 198,20

2309

Goldbarren 5g - Heraeus

5,00 g

€ 167,50

€ 202,20

2510

Goldbarren 2,5g - philoro

2,50 g

€ 94,00

€ 104,10

2920

Goldbarren 2g

2,00 g

€ 69,00

€ 85,90

2401

Goldbarren 1g - philoro

1,00 g

€ 39,40

€ 44,30

2310

Goldbarren 1g - Heraeus

1,00 g

€ 33,50

€ 44,80

2400

Goldbarren 0.5g - philoro

0,50 g

€ 16,00

€ 32,00

Silbermünzen

Art. Nr.

3222

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 470,70  

Kaufen

€ 516,55  

Art. Nr.

3982

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 14,25  

Kaufen

€ 17,51  

Art. Nr.

3928

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 17,64  

Kaufen

€ 18,88  

Art. Nr.

3972

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 14,80  

Kaufen

€ 16,80  

Art. Nr.

3126

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 14,88  

Kaufen

€ 16,57  

Art. Nr.

3803

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 14,88  

Kaufen

€ 16,51  

Art. Nr.

3223

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 15,03  

Kaufen

€ 16,41  

Art. Nr.

3224

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 4,25  

Kaufen

€ 4,99  

Art. Nr.

3124

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 4,25  

Kaufen

€ 5,04  

Art. Nr.

3021

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 15,41  

Kaufen

€ 17,53  

Art. Nr.

3099

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 15,07  

Kaufen

€ 17,76  

Art. Nr.

3703

Gewicht

30,00 g

Verkaufen

€ 15,58  

Kaufen

€ 20,15  

Art. Nr.

3028

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 13,13  

Kaufen

€ 19,67  

Art. Nr.

8232

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 15,07  

Kaufen

€ 20,73  

Art. Nr.

8254

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 15,07  

Kaufen

€ 20,73  

Art. Nr.

8253

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 15,07  

Kaufen

€ 20,83  

Art. Nr.

8230

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 15,07  

Kaufen

€ 20,73  

Art. Nr.

8233

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 15,07  

Kaufen

€ 20,83  

Art. Nr.

3604

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 15,20  

Kaufen

€ 21,20  

Art. Nr.

3614

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 475,60  

Kaufen

€ 533,20  

Art. Nr.

3615

Gewicht

10,00 oz

Verkaufen

€ 155,60  

Kaufen

€ 169,80  

Art. Nr.

3616

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 16,60  

Kaufen

€ 18,20  

Art. Nr.

3416

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 15,50  

Kaufen

€ 18,20  

Art. Nr.

3466

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 13,13  

Kaufen

€ 22,83  

Art. Nr.

3464

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 27,00  

Kaufen

€ 49,50  

Art. Nr.

3518

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 470,70  

Kaufen

€ 524,50  

Art. Nr.

3520

Gewicht

31,10 g

Verkaufen

€ 15,51  

Kaufen

€ 18,18  

Art. Nr.

3420

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 15,50  

Kaufen

€ 18,20  

Art. Nr.

3320

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 15,50  

Kaufen

€ 18,60  

Art. Nr.

3452

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 452,30  

Kaufen

€ 533,20  

Art. Nr.

3451

Gewicht

10,00 oz

Verkaufen

€ 150,70  

Kaufen

€ 170,00  

Art. Nr.

3450

Gewicht

5,00 oz

Verkaufen

€ 80,20  

Kaufen

€ 98,40  

Art. Nr.

3449

Gewicht

2,00 oz

Verkaufen

€ 28,70  

Kaufen

€ 38,80  

Art. Nr.

3448

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 17,45  

Kaufen

€ 20,38  

Art. Nr.

3447

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 7,54  

Kaufen

€ 10,64  

Art. Nr.

3463

Gewicht

2,00 oz

Verkaufen

€ 29,70  

Kaufen

€ 54,20  

Art. Nr.

3462

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 15,50  

Kaufen

€ 31,50  

Art. Nr.

3461

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 7,90  

Kaufen

€ 14,90  

Art. Nr.

3006

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 12,65  

Kaufen

€ 19,14  

Art. Nr.

3430

Gewicht

2,00 oz

Verkaufen

€ 41,30  

Kaufen

€ 57,66  

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

3222

Silber Eule 1 kg Münzbarren 2019

1,00 Kg

€ 470,70

€ 516,55

3982

NEU

Silber Münzbarren Drache 1/1 2019

1,00 oz

€ 14,25

€ 17,51

3928

Silber Mozart Coin 1/1 – philoro

1,00 oz

€ 17,64

€ 18,88

3972

Silber Krugerrand 1/1 2019

1,00 oz

€ 14,80

€ 16,80

3126

Silber Maple Leaf 1/1 - 2019

1,00 oz

€ 14,88

€ 16,57

3803

Silber Känguru 1 oz 2019

1,00 oz

€ 14,88

€ 16,51

3223

Silber Eule 1/1 - 2019

1,00 oz

€ 15,03

€ 16,41

3224

Silber Eule 1/4 2019

0,25 oz

€ 4,25

€ 4,99

3124

Silber Eule 1/4 2018

0,25 oz

€ 4,25

€ 5,04

3021

Silber American Eagle 1/1

1,00 oz

€ 15,41

€ 17,53

3099

Silbermünze Libertad 1 oz Mexiko

1,00 oz

€ 15,07

€ 17,76

3703

Silber Panda 30 g - 2019

30,00 g

€ 15,58

€ 20,15

3028

Silber Britannia 1/1

1,00 oz

€ 13,13

€ 19,67

8232

Silber Deathstalker Scorpion 1 Unze - 2017

1,00 oz

€ 15,07

€ 20,73

8254

Silber Congo Silverback Gorilla 1 oz - 2018

1,00 oz

€ 15,07

€ 20,73

8253

Silber Seahorse 1 oz - 2018

1,00 oz

€ 15,07

€ 20,83

8230

Silber Marlin 1 Unze - 2018

1,00 oz

€ 15,07

€ 20,73

8233

Silber Pelikan 1 Unze - 2018

1,00 oz

€ 15,07

€ 20,83

3604

NEU

Silber Wedge Tailed Eagle 1 oz - 2019

1,00 oz

€ 15,20

€ 21,20

3614

Silber Kookaburra 1kg - 2019

1,00 Kg

€ 475,60

€ 533,20

3615

Silber Kookaburra 10 oz - 2019

10,00 oz

€ 155,60

€ 169,80

3616

Silber Kookaburra 1/1 2019

1,00 oz

€ 16,60

€ 18,20

3416

Silber Kookaburra 1/1 2018

1,00 oz

€ 15,50

€ 18,20

3466

AKTION

Silbermünze Birds of Paradise – Viktoria Paradiesvogel 1oz 2018

1,00 oz

€ 13,13

€ 22,83

3464

Silber Schwan 1oz - 2018

1,00 oz

€ 27,00

€ 49,50

3518

Silber Koala 1kg - 2019

1,00 Kg

€ 470,70

€ 524,50

3520

Silber Koala 1 Unze - 2019

31,10 g

€ 15,51

€ 18,18

3420

Silber Koala 1/1 - 2018

1,00 oz

€ 15,50

€ 18,20

3320

Silber Koala 1/1 - 2017

1,00 oz

€ 15,50

€ 18,60

3452

Silber Lunar II 1 kg - Schwein

1,00 Kg

€ 452,30

€ 533,20

3451

Silber Lunar II 10 oz - Schwein

10,00 oz

€ 150,70

€ 170,00

3450

Silber Lunar II 5 oz - Schwein

5,00 oz

€ 80,20

€ 98,40

3449

Silber Lunar II 2 oz - Schwein

2,00 oz

€ 28,70

€ 38,80

3448

Silber Lunar II 1 oz - Schwein

1,00 oz

€ 17,45

€ 20,38

3447

Silber Lunar II 1/2 oz - Schwein

0,50 oz

€ 7,54

€ 10,64

3463

Silber Lunar II Hund 2/1 - coloriert

2,00 oz

€ 29,70

€ 54,20

3462

Silber Lunar II Hund 1/1 - coloriert

1,00 oz

€ 15,50

€ 31,50

3461

Silber Lunar II Hund 1/2 - coloriert

0,50 oz

€ 7,90

€ 14,90

3006

Silber Philharmoniker 1/1

1,00 oz

€ 12,65

€ 19,14

3430

Silber Mapleflex 2 oz - 2018

2,00 oz

€ 41,30

€ 57,66

Silberbarren

Art. Nr.

7009

Gewicht

15,00 Kg

Verkaufen

€ 6.076,00  

Kaufen

€ 8.179,00  

Art. Nr.

7000

Gewicht

5000,00 g

Verkaufen

€ 1.917,00  

Kaufen

€ 2.793,80  

Art. Nr.

7101

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 412,50  

Kaufen

€ 575,40  

Art. Nr.

7001

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 373,70  

Kaufen

€ 576,60  

Art. Nr.

7002

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 202,30  

Kaufen

€ 291,90  

Art. Nr.

7003

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 110,40  

Kaufen

€ 153,68  

Art. Nr.

7004

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 42,22  

Kaufen

€ 73,36  

Art. Nr.

7014

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 42,20  

Kaufen

€ 96,00  

Art. Nr.

7005

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 19,65  

Kaufen

€ 39,07  

Art. Nr.

7006

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 13,13  

Kaufen

€ 28,48  

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

7009

Silberbarren 15 kg

15,00 Kg

€ 6.076,00

€ 8.179,00

7000

Silberbarren 5000g

5000,00 g

€ 1.917,00

€ 2.793,80

7101

Silberbarren 1000g - philoro

1000,00 g

€ 412,50

€ 575,40

7001

Silberbarren 1000g

1000,00 g

€ 373,70

€ 576,60

7002

Silberbarren 500g

500,00 g

€ 202,30

€ 291,90

7003

Silberbarren 250g

250,00 g

€ 110,40

€ 153,68

7004

Silberbarren 100g

100,00 g

€ 42,22

€ 73,36

7014

Silber CombiBar 100g

100,00 g

€ 42,20

€ 96,00

7005

Silberbarren 50g

50,00 g

€ 19,65

€ 39,07

7006

Silberbarren 1 oz

1,00 oz

€ 13,13

€ 28,48

Platin & Palladium

Art. Nr.

5007

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 726,70  

Kaufen

€ 956,80  

Art. Nr.

5004

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 719,30  

Kaufen

€ 968,70  

Art. Nr.

5009

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 719,30  

Kaufen

€ 962,70  

Art. Nr.

5090

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 699,00  

Kaufen

€ 972,80  

Art. Nr.

8004

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 734,00  

Kaufen

€ 956,80  

Art. Nr.

8098

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 22.699,00  

Kaufen

€ 29.332,00  

Art. Nr.

8097

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 11.349,00  

Kaufen

€ 14.839,00  

Art. Nr.

8099

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 2.219,90  

Kaufen

€ 2.988,00  

Art. Nr.

8096

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.114,90  

Kaufen

€ 1.550,60  

Art. Nr.

5081

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 689,00  

Kaufen

€ 947,20  

Art. Nr.

8011

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 442,00  

Kaufen

€ 642,80  

Art. Nr.

8010

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 221,00  

Kaufen

€ 342,20  

Art. Nr.

5099

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.365,00  

Kaufen

€ 1.751,70  

Art. Nr.

5084

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 43.000,00  

Kaufen

€ 54.759,00  

Art. Nr.

5085

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 21.660,00  

Kaufen

€ 27.463,00  

Art. Nr.

5089

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 4.297,00  

Kaufen

€ 5.488,00  

Art. Nr.

5088

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 2.149,50  

Kaufen

€ 2.780,80  

Art. Nr.

5087

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.340,00  

Kaufen

€ 1.733,80  

Art. Nr.

5086

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 424,90  

Kaufen

€ 583,60  

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

5007

Platinmünze Philharmoniker 1/1 oz

1,00 oz

€ 726,70

€ 956,80

5004

Platinmünze Koala 1/1

1,00 oz

€ 719,30

€ 968,70

5009

Platinmünze Maple Leaf 1/1

1,00 oz

€ 719,30

€ 962,70

5090

Platinmünze „Platypus“ 1 oz – Schnabeltier

1,00 oz

€ 699,00

€ 972,80

8004

Platinmünze Noble 1 oz

1,00 oz

€ 734,00

€ 956,80

8098

Platinbarren 1 kg

1,00 Kg

€ 22.699,00

€ 29.332,00

8097

Platinbarren 500 g

500,00 g

€ 11.349,00

€ 14.839,00

8099

Platinbarren 100 g

100,00 g

€ 2.219,90

€ 2.988,00

8096

Platinbarren 50 g

50,00 g

€ 1.114,90

€ 1.550,60

5081

Platinbarren 1 oz

1,00 oz

€ 689,00

€ 947,20

8011

Platinbarren 20 g

20,00 g

€ 442,00

€ 642,80

8010

Platinbarren 10 g

10,00 g

€ 221,00

€ 342,20

5099

Palladium Maple Leaf 1/1

1,00 oz

€ 1.365,00

€ 1.751,70

5084

Palladiumbarren 1 kg

1,00 Kg

€ 43.000,00

€ 54.759,00

5085

Palladiumbarren 500 g

500,00 g

€ 21.660,00

€ 27.463,00

5089

Palladiumbarren 100g

100,00 g

€ 4.297,00

€ 5.488,00

5088

Palladiumbarren 50 g

50,00 g

€ 2.149,50

€ 2.780,80

5087

Palladiumbarren 1 oz

1,00 oz

€ 1.340,00

€ 1.733,80

5086

Palladiumbarren 10g

10,00 g

€ 424,90

€ 583,60

Numismatik

Art. Nr.

8331

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 27,00  

Kaufen

€ 39,50  

Art. Nr.

8286

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 2.395,00  

Kaufen

€ 2.785,00  

Art. Nr.

8287

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 4.720,00  

Kaufen

€ 5.445,00  

Art. Nr.

8289

Gewicht

150,00 g

Verkaufen

€ 142,00  

Kaufen

€ 179,00  

Art. Nr.

8290

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 802,00  

Kaufen

€ 985,00  

Art. Nr.

8246

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.250,00  

Kaufen

€ 1.550,00  

Art. Nr.

8247

Gewicht

1,35 oz

Verkaufen

€ 1.710,00  

Kaufen

€ 2.125,00  

Art. Nr.

8248

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 41,00  

Kaufen

€ 55,00  

Art. Nr.

8249

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 680,00  

Kaufen

€ 895,00  

Art. Nr.

8250

Gewicht

3,50 oz

Verkaufen

€ 155,00  

Kaufen

€ 195,00  

Art. Nr.

8333

Gewicht

5,00 oz

Verkaufen

€ 218,00  

Kaufen

€ 279,00  

Art. Nr.

8328

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.400,00  

Kaufen

€ 1.749,00  

Art. Nr.

8330

Gewicht

2,00 Kg

Verkaufen

€ 1.400,00  

Kaufen

€ 1.975,00  

Art. Nr.

8274

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 20,50  

Kaufen

€ 24,60  

Art. Nr.

8245

Gewicht

5,00 oz

Verkaufen

€ 6.745,00  

Kaufen

€ 8.450,00  

Art. Nr.

8319

Gewicht

5,00 oz

Verkaufen

€ 7.125,00  

Kaufen

€ 8.500,00  

Art. Nr.

8257

Gewicht

5,00 oz

Verkaufen

€ 7.125,00  

Kaufen

€ 8.500,00  

Art. Nr.

8220

Gewicht

311,00 g

Verkaufen

€ 10.663,00  

Kaufen

€ 13.850,00  

Art. Nr.

8221

Gewicht

155,50 g

Verkaufen

€ 5.331,00  

Kaufen

€ 6.950,00  

Art. Nr.

8222

Gewicht

1,24 g

Verkaufen

€ 42,00  

Kaufen

€ 85,00  

Art. Nr.

8317

Gewicht

59,72 g

Verkaufen

€ 2.700,00  

Kaufen

€ 3.395,00  

Art. Nr.

8316

Gewicht

59,72 g

Verkaufen

€ 1.450,00  

Kaufen

€ 1.745,00  

Art. Nr.

8215

Gewicht

59,72 g

Verkaufen

€ 1.635,00  

Kaufen

€ 1.970,00  

Art. Nr.

8268

Gewicht

2,00 oz

Verkaufen

€ 3.150,00  

Kaufen

€ 4.340,00  

Art. Nr.

8315

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.400,00  

Kaufen

€ 1.650,00  

Art. Nr.

8209

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.565,00  

Kaufen

€ 1.890,00  

Art. Nr.

8213

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 940,00  

Kaufen

€ 1.145,00  

Art. Nr.

8208

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 422,00  

Kaufen

€ 485,00  

Art. Nr.

8207

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 213,00  

Kaufen

€ 255,00  

Art. Nr.

8314

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 46,00  

Kaufen

€ 69,50  

Art. Nr.

8190

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 55,00  

Kaufen

€ 109,00  

Art. Nr.

8271

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 22,00  

Kaufen

€ 29,90  

Verkaufen

€ 85,00  

Kaufen

€ 139,00  

Art. Nr.

8334

Gewicht

2,00 oz

Verkaufen

€ 180,00  

Kaufen

€ 348,00  

Art. Nr.

8269

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 59,00  

Kaufen

€ 79,50  

Art. Nr.

8261

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 21,50  

Kaufen

€ 27,80  

Art. Nr.

8252

Gewicht

62,20 g

Verkaufen

€ 85,00  

Kaufen

€ 129,00  

Verkaufen

€ 85,00  

Kaufen

€ 134,50  

Art. Nr.

8293

Gewicht

62,20 g

Verkaufen

€ 85,00  

Kaufen

€ 134,50  

Art. Nr.

8292

Gewicht

62,20 g

Verkaufen

€ 95,00  

Kaufen

€ 139,00  

Verkaufen

€ 95,00  

Kaufen

€ 139,00  

Art. Nr.

3603

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 60,00  

Kaufen

€ 77,00  

Art. Nr.

3470

Gewicht

5,00 oz

Verkaufen

€ 240,00  

Kaufen

€ 315,00  

Art. Nr.

3469

Gewicht

31,10 g

Verkaufen

€ 32,50  

Kaufen

€ 44,50  

Art. Nr.

3468

Gewicht

31,10 g

Verkaufen

€ 20,50  

Kaufen

€ 39,90  

Art. Nr.

3467

Gewicht

31,10 g

Verkaufen

€ 23,00  

Kaufen

€ 35,00  

Verkaufen

€ 52,00  

Kaufen

€ 99,00  

Art. Nr.

8185

Gewicht

31,10 g

Verkaufen

€ 30,50  

Kaufen

€ 89,00  

Art. Nr.

8188

Gewicht

31,10 g

Verkaufen

€ 52,00  

Kaufen

€ 109,00  

Art. Nr.

3472

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 72,00  

Kaufen

€ 147,00  

Verkaufen

€ 110,00  

Kaufen

€ 195,00  

Art. Nr.

8219

Gewicht

10,00 oz

Verkaufen

€ 144,40  

Kaufen

€ 219,90  

Art. Nr.

8218

Gewicht

5,00 oz

Verkaufen

€ 74,40  

Kaufen

€ 112,70  

Art. Nr.

9101

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

€ 6,80  

Kaufen

€ 12,50  

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

8331

NEU

Silber Elefant 1 oz - Big Five Südafrika

1,00 oz

€ 27,00

€ 39,50

8286

Gold China Panda 50 g PP - 2019

50,00 g

€ 2.395,00

€ 2.785,00

8287

Gold China Panda 100 g PP - 2019

100,00 g

€ 4.720,00

€ 5.445,00

8289

Silber Panda 150 g PP - 2019

150,00 g

€ 142,00

€ 179,00

8290

Silber Panda 1 kg PP - 2019

1,00 Kg

€ 802,00

€ 985,00

8246

AKTION

Gold Lunar II 1 oz Schwein PP inkl. Box und COA

1,00 oz

€ 1.250,00

€ 1.550,00

8247

Gold Lunar II 3 Coin Set Schwein PP inkl. Box und COA

1,35 oz

€ 1.710,00

€ 2.125,00

8248

Silber Lunar II 1 oz Schwein PP inkl. Box und COA

1,00 oz

€ 41,00

€ 55,00

8249

Silber Lunar II 1 kg Schwein PP inkl. Box und COA

1,00 Kg

€ 680,00

€ 895,00

8250

Silber Lunar II 3 Coin Set Schwein PP inkl. Box und COA

3,50 oz

€ 155,00

€ 195,00

8333

NEU

Silber Australian Dreamtime 2019 - 5 oz High Relief vergoldet

5,00 oz

€ 218,00

€ 279,00

8328

NEU

Gold Wedge Tailed Eagle 2019 - 1 oz PP High Relief

1,00 oz

€ 1.400,00

€ 1.749,00

8330

NEU

Silber Känguru 2 kg 2019 - High Relief - Antik Finish

2,00 Kg

€ 1.400,00

€ 1.975,00

8274

Silber Bottlenose Dolphin 1 oz 2019

1,00 oz

€ 20,50

€ 24,60

8245

Gold Koala 5 oz PP - 2018

5,00 oz

€ 6.745,00

€ 8.450,00

8319

NEU

Gold Adler 5 oz PP Canada - 2019

5,00 oz

€ 7.125,00

€ 8.500,00

8257

Gold Puma 5 oz PP - 2018

5,00 oz

€ 7.125,00

€ 8.500,00

8220

Gold Tschechischer Löwe 10 oz

311,00 g

€ 10.663,00

€ 13.850,00

8221

Gold Tschechischer Löwe 5 oz

155,50 g

€ 5.331,00

€ 6.950,00

8222

Gold Tschechischer Löwe 1/25 oz

1,24 g

€ 42,00

€ 85,00

8317

NEU

Gold Krugerrand Prestige-Set PP 2019

59,72 g

€ 2.700,00

€ 3.395,00

8316

NEU

Gold Krugerrand Fractional-Set PP 2019

59,72 g

€ 1.450,00

€ 1.745,00

8215

Gold Krugerrand Fractional-Set PP 2018

59,72 g

€ 1.635,00

€ 1.970,00

8268

NEU

Gold Krugerrand 2 oz PP - 2019

2,00 oz

€ 3.150,00

€ 4.340,00

8315

NEU

Gold Krugerrand 1 oz PP - 2019

1,00 oz

€ 1.400,00

€ 1.650,00

8209

Gold Krugerrand 1 oz PP - 2018

1,00 oz

€ 1.565,00

€ 1.890,00

8213

Gold Krugerrand 1/2 oz PP - 2018

0,50 oz

€ 940,00

€ 1.145,00

8208

Gold Krugerrand 1/4 oz PP - 2018

0,25 oz

€ 422,00

€ 485,00

8207

Gold Krugerrand 1/10 oz PP - 2018

0,10 oz

€ 213,00

€ 255,00

8314

NEU

Silber Krugerrand 1 oz PP 2019

1,00 oz

€ 46,00

€ 69,50

8190

Silber Krugerrand 1/1 2018 PP

1,00 oz

€ 55,00

€ 109,00

8271

NEU

Silber Natura Archosaurier 1 oz Südafrika 2019

1,00 oz

€ 22,00

€ 29,90

8272

Silber Terrestrial Dome - 1812 - Eine neue Weltkarte 1 oz PP - 2018 - gewölbte Prägung

1,00 oz

€ 85,00

€ 139,00

8334

NEU

Silber Elefant Big Five 2 x 1 oz PP-Set Doppelkapsel

2,00 oz

€ 180,00

€ 348,00

8269

Silber 50 Jahre Mondlandung 1 oz PP - 2019

1,00 oz

€ 59,00

€ 79,50

8261

Silber 1 oz Noble Isle of Man PP - 2018

1,00 oz

€ 21,50

€ 27,80

8252

Silber Star Wars Todesstern 2 oz Ultra High Relief

62,20 g

€ 85,00

€ 129,00

8294

Silber Star Wars Stormtrooper 2 oz Ultra High Relief 2018

62,20 g

€ 85,00

€ 134,50

8293

Silber Star Wars Yoda 2 oz Ultra High Relief 2018

62,20 g

€ 85,00

€ 134,50

8292

Silber Star Wars Han Solo 2 oz Ultra High Relief 2017

62,20 g

€ 95,00

€ 139,00

8291

Silber Star Wars Darth Vader 2 oz Ultra High Relief 2017

62,20 g

€ 95,00

€ 139,00

3603

Silber Emu 1 Unze - 2018 PP

1,00 oz

€ 60,00

€ 77,00

3470

Silber Känguru 2018 25. Jubiläum 5 oz Teilvergoldet

5,00 oz

€ 240,00

€ 315,00

3469

Silber Känguru Seasons Change 1 oz 2018

31,10 g

€ 32,50

€ 44,50

3468

Silber Känguru Seasons Change 1 oz 2017

31,10 g

€ 20,50

€ 39,90

3467

Silbermünze Stock Horse 1oz 2017

31,10 g

€ 23,00

€ 35,00

8186

Golden Enigma Premium Maple Leaf 1 oz Silber 30th Anniversary

31,10 g

€ 52,00

€ 99,00

8185

Golden Enigma Libertad 1 oz Mexiko

31,10 g

€ 30,50

€ 89,00

8188

Silber 1 oz Premium Maple Leaf Deep Frozen Edition

31,10 g

€ 52,00

€ 109,00

3472

NEU

Silbermünze Earth and Beyond - Die Sonne PP - 1 oz - 2019

1,00 oz

€ 72,00

€ 147,00

3471

Silbermünze Earth and Beyond - Der Mond PP - 1 oz - 2019

1,00 oz

€ 110,00

€ 195,00

8219

Silber Tombstone Nugget Bar 10 Unzen

10,00 oz

€ 144,40

€ 219,90

8218

Silber Tombstone Nugget Bar 5 Unzen

5,00 oz

€ 74,40

€ 112,70

9101

5 Euro Münze Deutschland 2017 - Tropische Zone

0,00 g

€ 6,80

€ 12,50

Kupfermünzen

Art. Nr.

9995

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1,20  

Kaufen

€ 2,80  

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

9995

Andorra Kupfer-Eagle 1oz

1,00 oz

€ 1,20

€ 2,80

Zubehör

Art. Nr.

9072

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 2,00  

Art. Nr.

9067

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 2,00  

Art. Nr.

9064

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 2,00  

Art. Nr.

9091

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 5,00  

Art. Nr.

9090

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 5,00  

Art. Nr.

9093

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 5,00  

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

9072

Münztube für 10x Gold Philharmoniker 1 oz

0,00 g

€ 2,00

9067

Münztube für 10x Gold The Queen's Beasts 1 oz

0,00 g

€ 2,00

9064

Münztube für 10x Gold Maple Leaf 1 oz

0,00 g

€ 2,00

9091

Masterbox für Silber Känguru 1 oz

0,00 g

€ 5,00

9090

Masterbox für Silber Maple Leaf 1 oz

0,00 g

€ 5,00

9093

Goldbarrenbox

0,00 g

€ 5,00

Geschenkartikel

Art. Nr.

8323

Gewicht

0,50 g

Verkaufen

€ 36,00  

Kaufen

€ 59,00  

Art. Nr.

8321

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 80,00  

Kaufen

€ 129,00  

Art. Nr.

8322

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 80,00  

Kaufen

€ 129,00  

Art. Nr.

8320

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 80,00  

Kaufen

€ 129,00  

Art. Nr.

8332

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 48,00  

Kaufen

€ 69,50  

Art. Nr.

9013

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 59,90  

Art. Nr.

9014

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 49,90  

Art. Nr.

9154

Gewicht

31,10 g

Verkaufen

Kaufen

€ 79,00  

Verkaufen

€ 16,00  

Kaufen

€ 32,00  

Verkaufen

€ 16,00  

Kaufen

€ 32,00  

Verkaufen

€ 16,00  

Kaufen

€ 32,00  

Verkaufen

€ 16,00  

Kaufen

€ 32,00  

Art. Nr.

8169

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 6,00  

Art. Nr.

9012

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 24,90  

Art. Nr.

9011

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 24,90  

Art. Nr.

9151

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 59,00  

Art. Nr.

9140

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 59,00  

Art. Nr.

9141

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 59,00  

Art. Nr.

9142

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 59,00  

Art. Nr.

9143

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 59,00  

Art. Nr.

9144

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 59,00  

Art. Nr.

9145

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 59,00  

Art. Nr.

9146

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 59,00  

Art. Nr.

9147

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 59,00  

Art. Nr.

9148

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 59,00  

Art. Nr.

9149

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 59,00  

Art. Nr.

9150

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 59,00  

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

8323

NEU

Gold Herz 0,5 g

0,50 g

€ 36,00

€ 59,00

8321

NEU

Silber Glücksklee 1 oz Palau 2018

1,00 oz

€ 80,00

€ 129,00

8322

NEU

Silber Stern 1 oz Palau 2018

1,00 oz

€ 80,00

€ 129,00

8320

NEU

Silber Herz 1 oz Palau 2018

1,00 oz

€ 80,00

€ 129,00

8332

NEU

Silber Minions Happy Birthday 1 oz PP coloriert

1,00 oz

€ 48,00

€ 69,50

9013

Rose 24Karat vergoldet

0,00 g

€ 59,90

9014

Rose echt versilbert

0,00 g

€ 49,90

9154

Silber Schutzengel 1 oz mit Kristall

31,10 g

€ 79,00

2330

Goldbarren 0,5 g - philoro Geschenkkarte "Für zwei, die sich lieben"

0,50 g

€ 16,00

€ 32,00

2333

Goldbarren 0,5 g - philoro Geschenkkarte "Ein besonderer Tag"

0,50 g

€ 16,00

€ 32,00

2331

Goldbarren 0,5 g - philoro Geschenkkarte "Viel Glück auf all deinen Wegen"

0,50 g

€ 16,00

€ 32,00

2332

Goldbarren 0,5 g - philoro Geschenkkarte "Happy Birthday"

0,50 g

€ 16,00

€ 32,00

8169

NEU

RFID Blocking Card

0,00 g

€ 6,00

9012

500€-Schein 24k vergoldet

0,00 g

€ 24,90

9011

500€-Schein 5g Feinsilber

5,00 g

€ 24,90

9151

Silber Steinbock 20g

20,00 g

€ 59,00

9140

Silber Wassermann 20g

20,00 g

€ 59,00

9141

Silber Fische 20g

20,00 g

€ 59,00

9142

Silber Widder 20g

20,00 g

€ 59,00

9143

Silber Stier 20g

20,00 g

€ 59,00

9144

Silber Zwillinge 20g

20,00 g

€ 59,00

9145

Silber Krebs 20g

20,00 g

€ 59,00

9146

Silber Löwe 20g

20,00 g

€ 59,00

9147

Silber Jungfrau 20g

20,00 g

€ 59,00

9148

Silber Waage 20g

20,00 g

€ 59,00

9149

Silber Skorpion 20g

20,00 g

€ 59,00

9150

Silber Schütze 20g

20,00 g

€ 59,00