FILTERN

-

Preisliste

Ausgedruckt am: 07.12.2016 19:16:20

Goldmünzen

Art. Nr.

1306

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.108,90  

Kaufen

€ 1.130,70  

Art. Nr.

1006

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.110,00  

Kaufen

€ 1.130,70  

Art. Nr.

1007

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 562,90  

Kaufen

€ 576,10  

Art. Nr.

1008

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 286,90  

Kaufen

€ 290,00  

Art. Nr.

1009

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 116,00  

Kaufen

€ 120,80  

Art. Nr.

1109

Gewicht

0,04 oz

Verkaufen

€ 50,80  

Kaufen

€ 56,00  

Art. Nr.

1301

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.110,50  

Kaufen

€ 1.131,50  

Art. Nr.

1001

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.110,50  

Kaufen

€ 1.131,50  

Art. Nr.

1002

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 564,00  

Kaufen

€ 576,70  

Art. Nr.

1003

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 288,30  

Kaufen

€ 297,10  

Art. Nr.

1004

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 117,20  

Kaufen

€ 121,00  

Art. Nr.

1310

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.110,00  

Kaufen

€ 1.134,80  

Art. Nr.

1010

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.110,00  

Kaufen

€ 1.134,80  

Art. Nr.

1011

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 562,40  

Kaufen

€ 577,50  

Art. Nr.

1012

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 287,50  

Kaufen

€ 295,70  

Art. Nr.

1013

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 116,20  

Kaufen

€ 121,10  

Art. Nr.

1418

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.108,90  

Kaufen

€ 1.124,90  

Art. Nr.

1018

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.105,60  

Kaufen

€ 1.124,90  

Art. Nr.

1019

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 564,00  

Kaufen

€ 585,20  

Art. Nr.

1020

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 287,50  

Kaufen

€ 297,90  

Art. Nr.

1021

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 116,70  

Kaufen

€ 123,70  

Art. Nr.

1526

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.094,00  

Kaufen

€ 1.194,00  

Art. Nr.

1087

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.094,10  

Kaufen

€ 1.146,80  

Art. Nr.

1023

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.094,10  

Kaufen

€ 1.146,80  

Art. Nr.

1024

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 551,00  

Kaufen

€ 591,20  

Art. Nr.

1025

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 276,50  

Kaufen

€ 305,60  

Art. Nr.

1099

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 111,40  

Kaufen

€ 132,40  

Art. Nr.

1037

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.094,10  

Kaufen

€ 1.143,50  

Art. Nr.

1038

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 551,00  

Kaufen

€ 591,20  

Art. Nr.

1039

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 276,50  

Kaufen

€ 305,60  

Art. Nr.

1040

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 111,40  

Kaufen

€ 132,40  

Art. Nr.

1388

Gewicht

30,00 g

Verkaufen

€ 1.055,30  

Kaufen

€ 1.094,00  

Art. Nr.

1390

Gewicht

8,00 g

Verkaufen

€ 281,40  

Kaufen

€ 300,00  

Art. Nr.

1391

Gewicht

3,00 g

Verkaufen

€ 105,50  

Kaufen

€ 127,00  

Art. Nr.

1392

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 35,20  

Kaufen

€ 54,90  

Art. Nr.

1488

Gewicht

30,00 g

Verkaufen

€ 1.055,30  

Kaufen

€ 1.103,00  

Art. Nr.

1489

Gewicht

15,00 g

Verkaufen

€ 527,60  

Kaufen

€ 562,60  

Art. Nr.

1490

Gewicht

8,00 g

Verkaufen

€ 281,40  

Kaufen

€ 306,50  

Art. Nr.

1491

Gewicht

3,00 g

Verkaufen

€ 105,50  

Kaufen

€ 134,20  

Art. Nr.

1492

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 35,20  

Kaufen

€ 50,30  

Art. Nr.

1249

Gewicht

10,00 oz

Verkaufen

€ 10.886,00  

Kaufen

€ 11.381,00  

Art. Nr.

1250

Gewicht

2,00 oz

Verkaufen

€ 2.188,20  

Kaufen

€ 2.289,30  

Art. Nr.

1251

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.099,60  

Kaufen

€ 1.147,40  

Art. Nr.

1252

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 552,50  

Kaufen

€ 587,90  

Art. Nr.

1253

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 279,00  

Kaufen

€ 300,90  

Art. Nr.

1254

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 111,60  

Kaufen

€ 123,90  

Art. Nr.

1255

Gewicht

0,05 oz

Verkaufen

€ 57,40  

Kaufen

€ 71,10  

Art. Nr.

1153

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 276,50  

Kaufen

€ 305,60  

Art. Nr.

1155

Gewicht

0,05 oz

Verkaufen

€ 55,70  

Kaufen

€ 76,70  

Art. Nr.

1525

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.094,10  

Kaufen

€ 1.151,30  

Art. Nr.

1041

Gewicht

3,44 g

Verkaufen

€ 116,80  

Kaufen

€ 128,90  

Art. Nr.

1042

Gewicht

13,77 g

Verkaufen

€ 484,40  

Kaufen

€ 516,50  

Art. Nr.

1500

Gewicht

3,04 g

Verkaufen

€ 103,90  

Kaufen

€ 116,50  

Art. Nr.

1499

Gewicht

6,10 g

Verkaufen

€ 209,20  

Kaufen

€ 226,40  

Art. Nr.

1140

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 526,00  

Kaufen

€ 606,20  

Art. Nr.

1145

Gewicht

12,00 g

Verkaufen

€ 435,10  

Kaufen

€ 482,20  

Art. Nr.

1508

Gewicht

7,74 g

Verkaufen

€ 267,30  

Kaufen

€ 307,30  

Art. Nr.

1555

Gewicht

7,32 g

Verkaufen

€ 252,50  

Kaufen

€ 275,50  

Art. Nr.

1520

Gewicht

5,81 g

Verkaufen

€ 202,40  

Kaufen

€ 224,90  

Art. Nr.

1147

Gewicht

5,81 g

Verkaufen

€ 200,00  

Kaufen

€ 214,00  

Art. Nr.

1146

Gewicht

7,17 g

Verkaufen

€ 252,20  

Kaufen

€ 271,90  

Art. Nr. Artikel Gewicht Verkaufen Kaufen

1306

Gold Philharmoniker 1/1 - 2016

1,00 oz

€ 1.108,90

€ 1.130,70

1006

Gold Philharmoniker 1/1

1,00 oz

€ 1.110,00

€ 1.130,70

1007

AKTION

Gold Philharmoniker 1/2

0,50 oz

€ 562,90

€ 576,10

1008

AKTION

Gold Philharmoniker 1/4

0,25 oz

€ 286,90

€ 290,00

1009

AKTION

Gold Philharmoniker 1/10

0,10 oz

€ 116,00

€ 120,80

1109

AKTION

Gold Philharmoniker 1/25

0,04 oz

€ 50,80

€ 56,00

1301

Gold Krugerrand 1/1 - 2016

1,00 oz

€ 1.110,50

€ 1.131,50

1001

Gold Krugerrand 1/1

1,00 oz

€ 1.110,50

€ 1.131,50

1002

Gold Krugerrand 1/2

0,50 oz

€ 564,00

€ 576,70

1003

Gold Krugerrand 1/4

0,25 oz

€ 288,30

€ 297,10

1004

Gold Krugerrand 1/10

0,10 oz

€ 117,20

€ 121,00

1310

Gold Maple Leaf 1/1 - 2016

1,00 oz

€ 1.110,00

€ 1.134,80

1010

Gold Maple Leaf 1/1

1,00 oz

€ 1.110,00

€ 1.134,80

1011

Gold Maple Leaf 1/2

0,50 oz

€ 562,40

€ 577,50

1012

Gold Maple Leaf 1/4

0,25 oz

€ 287,50

€ 295,70

1013

Gold Maple Leaf 1/10

0,10 oz

€ 116,20

€ 121,10

1418

NEU

Gold Känguru 1/1 - 2017

1,00 oz

€ 1.108,90

€ 1.124,90

1018

Gold Känguru 1/1

1,00 oz

€ 1.105,60

€ 1.124,90

1019

Gold Känguru 1/2

0,50 oz

€ 564,00

€ 585,20

1020

Gold Känguru 1/4

0,25 oz

€ 287,50

€ 297,90

1021

Gold Känguru 1/10

0,10 oz

€ 116,70

€ 123,70

1526

Gold Libertad 1 oz

1,00 oz

€ 1.094,00

€ 1.194,00

1087

Gold American Buffalo 1/1

1,00 oz

€ 1.094,10

€ 1.146,80

1023

Gold American Eagle 1/1

1,00 oz

€ 1.094,10

€ 1.146,80

1024

Gold American Eagle 1/2

0,50 oz

€ 551,00

€ 591,20

1025

Gold American Eagle 1/4

0,25 oz

€ 276,50

€ 305,60

1099

Gold American Eagle 1/10

0,10 oz

€ 111,40

€ 132,40

1037

Gold Britannia 1/1

1,00 oz

€ 1.094,10

€ 1.143,50

1038

Gold Britannia 1/2

0,50 oz

€ 551,00

€ 591,20

1039

Gold Britannia 1/4

0,25 oz

€ 276,50

€ 305,60

1040

Gold Britannia 1/10

0,10 oz

€ 111,40

€ 132,40

1388

Gold China Panda 30 g - 2016

30,00 g

€ 1.055,30

€ 1.094,00

1390

Gold China Panda 8 g - 2016

8,00 g

€ 281,40

€ 300,00

1391

Gold China Panda 3 g - 2016

3,00 g

€ 105,50

€ 127,00

1392

Gold China Panda 1 g - 2016

1,00 g

€ 35,20

€ 54,90

1488

NEU

Gold China Panda 30 g - 2017

30,00 g

€ 1.055,30

€ 1.103,00

1489

NEU

Gold China Panda 15 g - 2017

15,00 g

€ 527,60

€ 562,60

1490

NEU

Gold China Panda 8 g - 2017

8,00 g

€ 281,40

€ 306,50

1491

NEU

Gold China Panda 3 g - 2017

3,00 g

€ 105,50

€ 134,20

1492

NEU

Gold China Panda 1 g - 2017

1,00 g

€ 35,20

€ 50,30

1249

Gold Lunar II 10 oz - Hahn

10,00 oz

€ 10.886,00

€ 11.381,00

1250

Gold Lunar II 2 oz - Hahn

2,00 oz

€ 2.188,20

€ 2.289,30

1251

Gold Lunar II 1/1 - Hahn

1,00 oz

€ 1.099,60

€ 1.147,40

1252

Gold Lunar II 1/2 - Hahn

0,50 oz

€ 552,50

€ 587,90

1253

Gold Lunar II 1/4 - Hahn

0,25 oz

€ 279,00

€ 300,90

1254

Gold Lunar II 1/10 - Hahn

0,10 oz

€ 111,60

€ 123,90

1255

Gold Lunar II 1/20 - Hahn

0,05 oz

€ 57,40

€ 71,10

1153

Gold Lunar 1/4 - Affe

0,25 oz

€ 276,50

€ 305,60

1155

Gold Lunar 1/20 - Affe

0,05 oz

€ 55,70

€ 76,70

1525

Gold Cook Islands 1/1

1,00 oz

€ 1.094,10

€ 1.151,30

1041

Gold Dukaten 1-fach

3,44 g

€ 116,80

€ 128,90

1042

Gold Dukaten 4-fach

13,77 g

€ 484,40

€ 516,50

1500

Gold 10 Kronen

3,04 g

€ 103,90

€ 116,50

1499

Gold 20 Kronen

6,10 g

€ 209,20

€ 226,40

1140

Goldeuro 1/2

0,50 oz

€ 526,00

€ 606,20

1145

Goldmark

12,00 g

€ 435,10

€ 482,20

1508

Gold Tscherwonetz

7,74 g

€ 267,30

€ 307,30

1555

Gold Sovereign

7,32 g

€ 252,50

€ 275,50

1520

Gold Vreneli

5,81 g

€ 202,40

€ 224,90

1147

Gold 20 Francs

5,81 g

€ 200,00

€ 214,00

1146

20 Mark Reichsgoldmünze

7,17 g

€ 252,20

€ 271,90

Goldbarren

Art. Nr.

2501

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 34.698,10  

Kaufen

€ 35.466,60  

Art. Nr.

2301

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 34.446,10  

Kaufen

€ 35.442,60  

Art. Nr.

2502

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 17.352,00  

Kaufen

€ 17.758,00  

Art. Nr.

2302

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 17.213,00  

Kaufen

€ 17.771,00  

Art. Nr.

2503

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 8.677,00  

Kaufen

€ 8.911,00  

Art. Nr.

2303

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 8.634,00  

Kaufen

€ 8.910,60  

Art. Nr.

2504

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 3.501,00  

Kaufen

€ 3.566,00  

Art. Nr.

2032

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 3.518,00  

Kaufen

€ 3.700,00  

Art. Nr.

2304

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 3.473,00  

Kaufen

€ 3.576,00  

Art. Nr.

2505

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.749,80  

Kaufen

€ 1.789,10  

Art. Nr.

2031

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.758,80  

Kaufen

€ 1.858,10  

Art. Nr.

2025

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.733,80  

Kaufen

€ 1.863,10  

Art. Nr.

2305

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.728,80  

Kaufen

€ 1.793,10  

Art. Nr.

2106

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.731,80  

Kaufen

€ 1.808,10  

Art. Nr.

2506

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.088,10  

Kaufen

€ 1.119,30  

Art. Nr.

2511

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.094,10  

Kaufen

€ 1.119,30  

Art. Nr.

2034

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.094,10  

Kaufen

€ 1.178,30  

Art. Nr.

2306

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.071,10  

Kaufen

€ 1.119,30  

Art. Nr.

2605

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.074,10  

Kaufen

€ 1.129,30  

Art. Nr.

2711

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.074,10  

Kaufen

€ 1.178,30  

Art. Nr.

2507

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 699,50  

Kaufen

€ 722,70  

Art. Nr.

2033

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 703,50  

Kaufen

€ 776,70  

Art. Nr.

2307

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 688,50  

Kaufen

€ 724,70  

Art. Nr.

2105

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 693,50  

Kaufen

€ 739,70  

Art. Nr.

2725

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 693,50  

Kaufen

€ 779,20  

Art. Nr.

2508

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 349,80  

Kaufen

€ 364,80  

Art. Nr.

2308

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 341,80  

Kaufen

€ 365,80  

Art. Nr.

2104

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 343,80  

Kaufen

€ 373,80  

Art. Nr.

2028

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 343,80  

Kaufen

€ 386,80  

Art. Nr.

2509

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 174,40  

Kaufen

€ 188,90  

Art. Nr.

2309

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 170,90  

Kaufen

€ 188,90  

Art. Nr.

2103

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 171,90  

Kaufen

€ 196,90  

Art. Nr.

2029

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 171,90  

Kaufen

€ 197,90  

Art. Nr.

2510

Gewicht

2,50 g

Verkaufen

€ 86,10  

Kaufen

€ 97,50  

Art. Nr.

2920

Gewicht

2,00 g

Verkaufen

€ 66,40  

Kaufen

€ 80,20  

Art. Nr.

2401

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 34,20  

Kaufen

€ 42,50  

Art. Nr.

2310

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 32,20  

Kaufen

€ 45,20  

Art. Nr.

2400

Gewicht

0,50 g

Verkaufen

€ 16,00  

Kaufen

€ 32,00  

Art. Nr. Artikel Gewicht Verkaufen Kaufen

2501

Goldbarren 1000g - philoro

1000,00 g

€ 34.698,10

€ 35.466,60

2301

Goldbarren 1000g – Heraeus

1000,00 g

€ 34.446,10

€ 35.442,60

2502

Goldbarren 500g - philoro

500,00 g

€ 17.352,00

€ 17.758,00

2302

Goldbarren 500g – Heraeus

500,00 g

€ 17.213,00

€ 17.771,00

2503

Goldbarren 250g - philoro

250,00 g

€ 8.677,00

€ 8.911,00

2303

Goldbarren 250g – Heraeus

250,00 g

€ 8.634,00

€ 8.910,60

2504

Goldbarren 100g - philoro

100,00 g

€ 3.501,00

€ 3.566,00

2032

Gold CombiBar 100 x 1 g - philoro

100,00 g

€ 3.518,00

€ 3.700,00

2304

Goldbarren 100g – Heraeus

100,00 g

€ 3.473,00

€ 3.576,00

2505

Goldbarren 50g - philoro

50,00 g

€ 1.749,80

€ 1.789,10

2031

Gold CombiBar 50 x 1 g - philoro

50,00 g

€ 1.758,80

€ 1.858,10

2025

AKTION

Gold CombiBar 50g - Valcambi

50,00 g

€ 1.733,80

€ 1.863,10

2305

Goldbarren 50g - Heraeus

50,00 g

€ 1.728,80

€ 1.793,10

2106

Goldbarren 50g - Perth Mint

50,00 g

€ 1.731,80

€ 1.808,10

2506

Goldbarren 1oz - philoro

1,00 oz

€ 1.088,10

€ 1.119,30

2511

Goldbarren 1oz gegossen - philoro

1,00 oz

€ 1.094,10

€ 1.119,30

2034

Gold CombiBar 1 oz - philoro

1,00 oz

€ 1.094,10

€ 1.178,30

2306

Goldbarren 1oz – Heraeus

1,00 oz

€ 1.071,10

€ 1.119,30

2605

Goldbarren 1oz - Perth Mint

1,00 oz

€ 1.074,10

€ 1.129,30

2711

Gold CombiBar 1oz

1,00 oz

€ 1.074,10

€ 1.178,30

2507

Goldbarren 20g - philoro

20,00 g

€ 699,50

€ 722,70

2033

Gold CombiBar 20 x 1 g - philoro

20,00 g

€ 703,50

€ 776,70

2307

Goldbarren 20g – Heraeus

20,00 g

€ 688,50

€ 724,70

2105

Goldbarren 20g - Perth Mint

20,00 g

€ 693,50

€ 739,70

2725

Gold CombiBar 20g

20,00 g

€ 693,50

€ 779,20

2508

Goldbarren 10g - philoro

10,00 g

€ 349,80

€ 364,80

2308

Goldbarren 10g - Heraeus

10,00 g

€ 341,80

€ 365,80

2104

Goldbarren 10g - Perth Mint

10,00 g

€ 343,80

€ 373,80

2028

Gold CombiBar 10g

10,00 g

€ 343,80

€ 386,80

2509

Goldbarren 5g - philoro

5,00 g

€ 174,40

€ 188,90

2309

Goldbarren 5g - Heraeus

5,00 g

€ 170,90

€ 188,90

2103

Goldbarren 5g - Perth Mint

5,00 g

€ 171,90

€ 196,90

2029

Gold CombiBar 5g

5,00 g

€ 171,90

€ 197,90

2510

Goldbarren 2,5g - philoro

2,50 g

€ 86,10

€ 97,50

2920

Goldbarren 2g

2,00 g

€ 66,40

€ 80,20

2401

Goldbarren 1g - philoro

1,00 g

€ 34,20

€ 42,50

2310

Goldbarren 1g - Heraeus

1,00 g

€ 32,20

€ 45,20

2400

Goldbarren 0.5g - philoro

0,50 g

€ 16,00

€ 32,00

Silbermünzen

Art. Nr.

3995

Gewicht

15,00 Kg

Verkaufen

€ 7.721,00  

Kaufen

€ 8.856,00  

Art. Nr.

3994

Gewicht

5,00 Kg

Verkaufen

€ 2.574,00  

Kaufen

€ 2.967,00  

Art. Nr.

3993

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 565,00  

Kaufen

€ 600,00  

Art. Nr.

3992

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 276,40  

Kaufen

€ 312,50  

Art. Nr.

3991

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 143,70  

Kaufen

€ 161,80  

Art. Nr.

3022

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 18,33  

Kaufen

€ 19,00  

Art. Nr.

3002

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 18,36  

Kaufen

€ 18,90  

Art. Nr.

3006

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 16,01  

Kaufen

€ 22,04  

Art. Nr.

3021

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 18,66  

Kaufen

€ 20,27  

Art. Nr.

3099

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 18,31  

Kaufen

€ 20,52  

Art. Nr.

3206

Gewicht

1,50 oz

Verkaufen

€ 24,00  

Kaufen

€ 29,50  

Art. Nr.

3130

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 17,00  

Kaufen

€ 29,00  

Art. Nr.

3208

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 16,01  

Kaufen

€ 20,07  

Art. Nr.

3207

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 16,00  

Kaufen

€ 20,20  

Art. Nr.

3218

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 577,70  

Kaufen

€ 601,60  

Art. Nr.

3220

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 19,61  

Kaufen

€ 20,62  

Art. Nr.

3303

Gewicht

30,00 g

Verkaufen

€ 18,44  

Kaufen

€ 22,55  

Art. Nr.

3403

Gewicht

30,00 g

Verkaufen

€ 18,44  

Kaufen

€ 22,60  

Art. Nr.

3028

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 16,01  

Kaufen

€ 22,57  

Art. Nr.

3214

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 569,70  

Kaufen

€ 619,60  

Art. Nr.

3215

Gewicht

10,00 oz

Verkaufen

€ 185,10  

Kaufen

€ 196,70  

Art. Nr.

3217

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 19,56  

Kaufen

€ 20,82  

Art. Nr.

3115

Gewicht

10,00 oz

Verkaufen

€ 185,10  

Kaufen

€ 192,70  

Art. Nr.

3359

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 546,70  

Kaufen

€ 609,60  

Art. Nr.

3358

Gewicht

10,00 oz

Verkaufen

€ 170,10  

Kaufen

€ 194,20  

Art. Nr.

3357

Gewicht

5,00 oz

Verkaufen

€ 95,10  

Kaufen

€ 110,70  

Art. Nr.

3356

Gewicht

2,00 oz

Verkaufen

€ 34,52  

Kaufen

€ 44,64  

Art. Nr.

3355

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 20,01  

Kaufen

€ 23,37  

Art. Nr.

3354

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 9,01  

Kaufen

€ 12,31  

Art. Nr.

3259

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 514,70  

Kaufen

€ 616,10  

Art. Nr.

3257

Gewicht

5,00 oz

Verkaufen

€ 101,05  

Kaufen

€ 110,85  

Art. Nr.

3255

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 23,26  

Kaufen

€ 30,52  

Art. Nr. Artikel Gewicht Verkaufen Kaufen

3995

Fiji Silber-Münzbarren 15kg

15,00 Kg

€ 7.721,00

€ 8.856,00

3994

Fiji Silber-Münzbarren 5kg

5,00 Kg

€ 2.574,00

€ 2.967,00

3993

Fiji Silber-Münzbarren 1kg

1,00 Kg

€ 565,00

€ 600,00

3992

Fiji Silber-Münzbarren 500g

500,00 g

€ 276,40

€ 312,50

3991

Fiji Silber-Münzbarren 250g

250,00 g

€ 143,70

€ 161,80

3022

AKTION

Silber Maple Leaf 1/1

1,00 oz

€ 18,33

€ 19,00

3002

Silber Känguru 1/1 - 2016

1,00 oz

€ 18,36

€ 18,90

3006

Silber Philharmoniker 1/1

1,00 oz

€ 16,01

€ 22,04

3021

Silber American Eagle 1/1

1,00 oz

€ 18,66

€ 20,27

3099

Silbermünze Libertad 1 oz Mexiko

1,00 oz

€ 18,31

€ 20,52

3206

Silber Multi-Maple Leaf 1,5oz

1,50 oz

€ 24,00

€ 29,50

3130

Silber Wedge Tailed Eagle 1 oz - 2016

1,00 oz

€ 17,00

€ 29,00

3208

Silber Puma 1 oz 2016

1,00 oz

€ 16,01

€ 20,07

3207

Silber Birds of Prey-Serie - Virginia-Uhu 1oz

1,00 oz

€ 16,00

€ 20,20

3218

Silber Koala 1kg - 2016

1,00 Kg

€ 577,70

€ 601,60

3220

Silber Koala 1/1 - 2016

1,00 oz

€ 19,61

€ 20,62

3303

Silber Panda 30 g - 2016

30,00 g

€ 18,44

€ 22,55

3403

NEU

Silber Panda 30 g - 2017

30,00 g

€ 18,44

€ 22,60

3028

Silber Britannia 1/1

1,00 oz

€ 16,01

€ 22,57

3214

NEU

Silber Kookaburra 1 kg 2017

1,00 Kg

€ 569,70

€ 619,60

3215

NEU

Silber Kookaburra 10 oz 2017

10,00 oz

€ 185,10

€ 196,70

3217

NEU

Silber Kookaburra 1/1 2017

1,00 oz

€ 19,56

€ 20,82

3115

Silber Kookaburra 10oz 2016

10,00 oz

€ 185,10

€ 192,70

3359

Silber Lunar II 1 kg - Hahn

1,00 Kg

€ 546,70

€ 609,60

3358

Silber Lunar II 10 oz - Hahn

10,00 oz

€ 170,10

€ 194,20

3357

Silber Lunar II 5 oz - Hahn

5,00 oz

€ 95,10

€ 110,70

3356

Silber Lunar II 2 oz - Hahn

2,00 oz

€ 34,52

€ 44,64

3355

Silber Lunar II 1/1 - Hahn

1,00 oz

€ 20,01

€ 23,37

3354

Silber Lunar II 1/2 oz - Hahn

0,50 oz

€ 9,01

€ 12,31

3259

Silber Lunar 1kg - Affe

1,00 Kg

€ 514,70

€ 616,10

3257

Silber Lunar 5oz - Affe

5,00 oz

€ 101,05

€ 110,85

3255

Silber Lunar 1/1 - Affe

1,00 oz

€ 23,26

€ 30,52

Silberbarren

Art. Nr.

7009

Gewicht

15,00 Kg

Verkaufen

€ 7.456,00  

Kaufen

€ 9.581,00  

Art. Nr.

7000

Gewicht

5000,00 g

Verkaufen

€ 2.373,70  

Kaufen

€ 3.261,00  

Art. Nr.

7101

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 504,70  

Kaufen

€ 668,90  

Art. Nr.

7001

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 464,70  

Kaufen

€ 670,10  

Art. Nr.

7002

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 248,40  

Kaufen

€ 338,60  

Art. Nr.

7003

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 123,68  

Kaufen

€ 174,64  

Art. Nr.

7004

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 49,47  

Kaufen

€ 77,96  

Art. Nr.

7014

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 51,47  

Kaufen

€ 105,33  

Art. Nr.

7005

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 24,24  

Kaufen

€ 43,73  

Art. Nr. Artikel Gewicht Verkaufen Kaufen

7009

Silberbarren 15 kg

15,00 Kg

€ 7.456,00

€ 9.581,00

7000

Silberbarren 5000g

5000,00 g

€ 2.373,70

€ 3.261,00

7101

Silberbarren 1000g - philoro

1000,00 g

€ 504,70

€ 668,90

7001

Silberbarren 1000g

1000,00 g

€ 464,70

€ 670,10

7002

Silberbarren 500g

500,00 g

€ 248,40

€ 338,60

7003

Silberbarren 250g

250,00 g

€ 123,68

€ 174,64

7004

Silberbarren 100g

100,00 g

€ 49,47

€ 77,96

7014

Silber CombiBar 100g

100,00 g

€ 51,47

€ 105,33

7005

Silberbarren 50g

50,00 g

€ 24,24

€ 43,73

Platin & Palladium

Art. Nr.

5007

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 876,50  

Kaufen

€ 1.119,70  

Art. Nr.

5004

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 840,00  

Kaufen

€ 1.196,00  

Art. Nr.

5009

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 838,00  

Kaufen

€ 1.142,40  

Art. Nr.

5090

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 840,00  

Kaufen

€ 1.141,80  

Art. Nr.

8004

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 842,00  

Kaufen

€ 1.138,80  

Art. Nr.

8098

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 27.332,00  

Kaufen

€ 34.694,00  

Art. Nr.

8097

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 13.586,00  

Kaufen

€ 17.460,00  

Art. Nr.

8099

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 2.723,20  

Kaufen

€ 3.537,30  

Art. Nr.

8096

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.361,60  

Kaufen

€ 1.812,60  

Art. Nr.

5081

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 837,00  

Kaufen

€ 1.131,70  

Art. Nr.

8011

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 544,60  

Kaufen

€ 739,60  

Art. Nr.

8010

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 271,30  

Kaufen

€ 390,60  

Art. Nr.

5099

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 656,00  

Kaufen

€ 878,20  

Art. Nr.

5098

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 656,00  

Kaufen

€ 887,70  

Art. Nr.

5084

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 21.368,00  

Kaufen

€ 26.936,00  

Art. Nr.

5085